Maling av beste kvalitet

Privacy Policy

POLICY FOR PERSONVERN

Akzo Nobel Group of Companies (Akzo Nobel) (som vil bli betegnet som ”Vi”) ser det som vår oppgave å beskytte og respektere din integritet.
Denne policy (sammen med våre brukervilkår og andre dokumenter som vi henviser til) ligger til grunn for hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vennligst les teksten under nøye for å forstå vår praksis og hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger.

HVILKEN TYPE INFORMASJON KAN VI SAMLE INN OM DEG?

Vi kan samle inn og benytte følgende data om Deg:

•Informasjon som Du gir eller har gitt tidligere når Du fyller ut skjemaet på nettsiden vår, og gjennom alle interaktive funksjoner (nettstedet vårt). Herunder inkluderes informasjon som Du etterlater når Du registrerer Deg på nettsiden, abonnerer på noen av våre tjenester, sender eller laster opp materiale eller etterspør ytterligere tjenester. Vi kan også komme til å be om å få dine opplysninger når Du deltar i en konkurranse eller ved markedsføring som vi sponser, samt ved feilrapportering som gjelder vår nettside.
•Hvis Du kontakter oss, kan vi lagre korrespondansen og informasjonen i innholdet.
•Vi kan be Deg fylle ut spørreskjemaer som vi benytter for undersøkelsesformål, men det er frivillig å svare på spørreskjemaene.
•Detaljer angående din navigering på nettsiden vår som inkluderer, men ikke begrenses til trafikkdata, lokalisering, weblogg og andre kommunikasjonsopplysninger, uansett om det er nødvendig for våre faktureringsformål eller ikke, samt de ressurser som Du har tilgang til.

BENYTTELSE AV IP-ADRESSER OG COOKIES

Vi kan samle inn informasjon om din datamaskin, som IP-adresser, operativsystem, weblesere for systemadministrasjon og for å rapportere informasjon til våre annonsører. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar, men er kun statiske opplysninger om våre brukeres webleseraktiviteter. Av samme grunn kan vi hente informasjon om dine ordinære internettvaner gjennom å benytte cookies som lagres på din datamaskins harddisk. Cookies inneholder informasjon som overføres til din datamaskins harddisk. De hjelper oss å forbedre vårt nettsted og gi en mer persontilpasset service. Ved hjelp av cookies kan vi:

•Beregne antall besøkere og brukermønster.
•Lagre informasjon om dine interesser, og dermed tilpasse nettstedet vårt etter dine preferanser.
•Forkorte din søketid.
•Kjenne Deg igjen nå Du besøker nettsiden vår.

Når Du benytter nettsiden vår, godkjenner Du automatisk vår bruk av cookies. Du kan allikevel gjennom datamaskinens innstillinger velge å ikke akseptere cookies. Det kan igjen innebære at Du ikke har tilgang til visse deler av vårt nettsted. Hvis Du ikke har valgt å ikke akseptere cookies, kommer systemet vårt automatisk til å lagre cookies på harddisken din når Du besøker vår nettside.

Merk at vi ikke har noen kontroll på de cookies som benyttes av våre eventuelle annonsører.

SLIK LAGRER VI PERSONLIGE OPPLYSNINGER

De personlige opplysningene som vi samler inn om Deg, kan overføres og lagres på servere utenfor EØS-området. Informasjonen kan også benyttes av personale som arbeider for oss utenfor EØS, av et av våre selskaper eller av markedsføringsbyråer eller andre leverandører (direkte eller indirekte). Når Du legger igjen personlige opplysninger, godkjenner Du automatisk overføring, lagring eller benyttelse av disse opplysningene. Vi kommer til å gjøre alle nødvendige tiltak for å sikre at dine opplysninger behandles med sikkerhet og i henhold til vår personvernspolicy.

Overføring, lagring og benyttelse av personlige opplysninger som hentes inn gjennom dette nettstedet, beskyttes ved hjelp av gjeldende tekniske midler. Dessverre er aldri spredning av informasjon på internett helt og holdent sikkert. Selv om vi kommer til å gjøre alt vi kan for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke garantere en fullgod beskyttelse av de opplysningene som overføres til vårt nettsted; all overføring skjer derfor for egen risiko. Så fort vi har mottatt dine opplysninger, kommer vi til å ta alle sikkerhetsforanstaltninger for å hindre uautorisert tilgang til informasjonen.

SLIK BENYTTES DIN INFORMASJON

Vi benytter dine data på følgende måte:

•For å sikre at innholdet på nettstedet vårt når Deg og datamaskinene din på den mest effektive måten.
•For å kontakte Deg i operative og tekniske ærender vedrørende din bruk av vårt nettsted (og i markedsføringsøyemed (hvilket inkluderer, men ikke begrenses til Akzo Nobels varer og tjenester.)
•For å gjennomføre de forpliktelser som vi gjennom kontrakten med Deg har forpliktet oss til å gjennomføre.
•For at Du skal kunne ta del i våre interaktive tjenester når Du vil.
•For å informere Deg om forandringer som gjelder våre tjenester.
•(I samlet, anonym form) for å overføre informasjon til våre selskaper i gruppen eller tredjeparts markedsføringsdatabase i analyseøyemed.

UTLEVERING AV INFORMASJON

Vi kan levere ut dine personlige opplysninger til samtlige gruppemedlemmer, noe som innebærer våre datterselskaper, vårt hovedselskap og dettes underselskaper.

Vi kan levere ut din informasjon direkte eller indirekte til tredjepart:

•Når vi henvender oss til tredjepart for å utvikle, og/eller vedlikeholde nettstedet og/eller tilby annonser/markedsføring og/eller hosting eller andre tekniske tjenester.
•Hvis vi skulle selge eller kjøpe en virksomhet eller eiendeler, kan vi i slike tilfeller levere ut dine personlige opplysninger til selgeren eller kjøperen av virksomheten/eiendelene.
•Hvis vi eller våre eiendeler erverves av tredjepart, herunder personlige data som vi innehar og som hører inn under denne personvernspolicy, vil være en av de eiendeler som overføres.
•Hvis vi i henhold til loven blir nødt til å levere ut eller dele dine personlige opplysninger, eller om så kreves for å oppfylle våre brukervilkår eller andre avtaler: eller om dette kreves for å beskytte vår, våre kunders eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper dersom formålet er å forebygge svindel og redusere kredittrisiko.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be oss om ikke å benytte dine personlige opplysninger i markedsføringssammenheng. Vi vil vanligvis underrette Deg (innen vi henter inn dine data) om at vi har til hensikt å benytte opplysningene i et slikt øyemed, eller om vi har til hensikt å overlevere opplysningene til tredjepart for et slikt formål, og i alle fall utenfor omfanget av hvordan du bruker vårt nettsted. Du kan da forhindre at en slik bruk av dine data skjer gjennom å krysse av bokser i de skjemaene som vi benytter for å hente inn dine personlige opplysninger.

Nettsiden vår inneholder noen ganger lenker til og fra våre partnernettverk, annonsører og datterselskaper. Hvis Du via en lenke på nettsiden vår besøker noen av disse nettstedene, så vær oppmerksom på at hver nettside har sin egen policy for personvern, og at vi ikke tar på oss noe ansvar eller noen forpliktelse for noe annet nettsteds policy. Vær vennlig å alltid lese igjennom personvernspolicy før Du overlater dine personlige data til et nettsted.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNSPOLICY

Alle eventuelle framtidige endringer i vår integritetspolicy kommer til å bli kunngjort på denne siden, og hvis det er mulig vil vi også underrette Deg via e-post.

KONTAKT

Vi tar gjerne i mot spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne policy for personvern, samt forespørsler angående tilgang til den informasjonen vi har om Deg. Vi ber Deg i sa fall om å henvende Deg til oss.