Maling av beste kvalitet

Bærekraftig utvikling

AkzoNobel er sitt ansvar bevisst og vil bidra til en lysere og mer bærekraftig fremtid. Vi vil skape en verden der maling og fantasi går hånd i hånd med et bedre miljø, der grønt er mer enn en farge. Denne holdningen og filosofien påvirker alt vi gjør. Vi strever etter å gjøre en virkelig forskjell gjennom våre produkter og hvordan vi håndterer vår virksomhet, og vi inspirerer andre til å gjøre det samme. Så gjennom å kjøpe våre produkter og samarbeide med oss hjelper du til med å skape en lysere fremtid for alle.


Vi arbeider svært aktivt for at våre produkter og produksjonsprosesser skal være miljøvennlige. Kvalitet og miljø har i mange år vært viktige stikkord for oss, og Akzo Nobel Decorative Coatings har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993. I 1996 ble vi ISO 14001-sertifisert, og gjennom vår miljøstrategi har vi satt opp en rekke miljømål som vi arbeider for å oppfylle hver eneste dag.

Vår ambisjon er å utvikle et malingssystem som har en så liten miljøbelastning som mulig. Et eksempel på et av våre miljømål er at vi skal kunne tilby vanntynnbare produkter til alle formål. Dette arbeidet er allerede kommet svært langt. Vi ønsker også å få miljømerket så mange av våre produkter som mulig. På siden ”Miljømerkede produkter” kan du se hvilke av våre produkter som er miljømerket i dag.

Ecologos2