Maling av beste kvalitet

Din innsats

Her hos AkzoNobel tror vi på en lysere og mer bærekraftig framtid. Gjennom vårt miljøarbeid vil vi hjelpe mennesker til daglig å gjøre smarte og miljøvennlig valg. Uansett om det handler om maling i hjemmet, på stedet du bor eller om du lurer på hvordan du kan senke forbruket av avfall, så har vi mange muligheter slik at du kan gjøre en forskjell. Hvorfor ikke begynne allerede i dag!

Velg vannbasert maling

Et av de enkleste miljøvennlig valg du kan gjøre, er å velge vanntynnbar maling i stedet for løsemiddelbasert maling. Dette vil sikre at du minimerer utslipp av løsemiddel, eller VOC (Volatile Organic Compound), i dine malingsprosjekter. Du forbedrer også luftkvaliteten og reduserer klimapåvirkningen, ettersom løsemiddelet i løsemiddelbasert maling fordunster ved romtemperatur. VOC frigjøres fra mange kilder i hverdagen, f.eks. fra brensel, rengjøringmidler, aerosoler og til og med fra kosmetikk. VOC bidrar til dårlig luftkvalitet når det reagerer med avgasser og sollys, og bidrar til den globale oppvarmingen.

Velg blant våre miljømerkede produkter

For å forenkle valget ditt, har vi miljømerket et stort antall av våre produkter, f.eks. har vår innendørs vegg- og takmaling Svanemerket, EU-blomsten og Astma och Allergiforbundets symboler på emballasjen. Dessuten var vi først i Norden med en miljømerket sparkel, da vi på slutten av 2010 lanserte Sparkel Eco. Dette betyr at du nå kan få et ”grønt” rom fra sparkel til toppstrøk.

På siden “Miljømerkede produkter” finner du oversikt over alle Nordsjö-produkter som i dag er miljømerkede.

Kjøp riktig mengde maling

Kjøp kun den mengde maling du trenger. Det hjelper deg å holde kostnadene nede og er bedre for miljøet. Lær hvordan du beregner riktig mengde maling med disse hendige tipsene.

  1. Vurder størrelsen på den flaten du skal male. Måle bredden og høyden på veggene og multipliser dem for å beregne det samlede kvadratmetermålet.
  2. Trekk fra arealet som vinduer og dører utgjør.
  3. Multipliser ditt nye totale kvadratmetermål med det antall strøk du trenger – vi anbefaler å legge på minst to strøk.
  4. Til slutt dividerer du det samlede tallet med det tallet for m²/l som står på malingsspannet og i produktinformasjon. Dette vil gi deg det antall liter maling du trenger for ditt prosjekt.
  5. Når du bruker maling av høyere kvalitet, vil du merke at du bruker mindre maling og oppnår bedre resultat – det er bedre for miljøet!

Gjenvinningstips

Et stort problem i samfunnet i dag, er at mye av den malingen som blir til overs når man har malt “forsvinner”. Dette synes vi hos AkzoNobel er urovekkende. Dersom du ikke trenger resten av malingen, oppfordrer vi deg til å levere den til nærmeste gjenvinningsstasjon. Der blir den tatt hånd om på en sikker og miljøvennlig måte. og i tillegg kan emballasjen gjenbrukes for å skape nye malingsbokser.