Maling av beste kvalitet

Brighter Future

Å gjøre ting bedre

Gjennom vårt Brighter Futures-program arbeider vi kontinuerlig for forbedringer, partnerskap og fantasi i alt vi gjør. Enten det er malingen vi produserer eller forpakningen vi produserer, har vi påtatt oss å oppfylle så høye miljøkrav vi bare kan. Ikke bara for å gjøre det vi gjør mer effektivt og miljøvennlig, men også for å oppmuntre andre til å gjøre det samme. Dette blir god forretning for alle til slutt.

Produkter og forpakninger

Våre ambisjoner er å lage de beste produktene med lavest mulig miljøpåvirkning, inklusive emballasjen. Vår strategi er å måle miljøpåvirkningen våre produkter har, og deretter finne løsninger for hvordan vi kan forbedre våre produkter ut i fra et miljøperspektiv. For å gjøre dette har vi utviklet et verktøy som heter ”Environmental Impact Analyser (EIA)”.

Hvordan vi bruker EIA:
AkzoNobel samarbeider med ”Forum for the Future”, som arbeider med bærekraftig utvikling, og sammen har man utviklet EIA-verktøyet. Som uavhengig organisasjon hjelper ”Forum for the Future” oss til at vi benytter dette verktøyet for å bedømme og kommunisere hensiktsmessige, miljørelaterte krav til våre produkter.

Verktøyet måler miljøprofilen til et produkt, fra råvare-utvinning, gjennom hele tilvirkningsprosessen og helt fram til produktet forlater fabrikken. Vi har valgt å fokusere på tre viktige miljøområder:

1. Mengde utslipp av drivhusgasser (“carbon footprint”) som produseres ved produksjon av produktet. Dette uttrykkes som koldioxidekvivalenter (CO2e)
2. Vekten på avfall som genereres under den totale produksjon av produktet
3. Volum av vann som forbrukes til produksjon av produktet

EIA-verktøyet gir oss mulighet for å sammenlikne den bærekraftige utviklingen for ulike produkter, og hjelper oss å gjøre store miljøforbedringer. Dette forenkler kjøpsprosessen for våre kunder mht å gjøre et bevisste valg basert på fakta.

For mer informasjon se:

http://www.forumforthefuture.org/project/environmental-impact-analyser/overview

AkzoNobel i samfunnet

AkzoNobel er overbevisst om at menneskers omgivelser har stor påvirkning på humør og velbehag. Derfor vil vi bidra til et lysere og friskere miljø gjennom å sette farge på og i folks hjem, samt på mørke og triste steder rundt oss i samfunnet.

Vi gjør dette blant annet gjennom vårt Community Program, som gir medarbeiderne våre muligheten til å male om og fornye omgivelsene der de bor, på skolene eller til den lokale idrettsforeningen til barna sine. Dessuten hjelper vi også kommuner og myndigheter med å fornye og male om offentlige steder, f.eks. samarbeider vi med Stockholm by, og her har vi malt om arkaden ved Sergels Torg i en lysere farge, slik at folk skal oppleve torget som hyggelig og ikke minst sikkert.

Hvordan vi arbeider

Vi vil være en del av en verden som har naturlig skjønnhet og farge – og vi vil forsikre oss om at det blir slik også i fremtiden. Det er en selvfølge for oss å ta ansvar for hvordan vi produserer våre produkter, hvordan vi driver vår virksomhet og hva som skjer med produkter og emballasje etter bruk. Det håper vi det er for deg også.